slider shape 5
slider shape 2
slider shape 4

Välkommen till MontessorifriskolaN i Gislaved

Respekt
Självständighet och
Meningsfullt Lärande

air balloon 2

Välkommen

Välkommen till Montessorifriskolan Galaxen i Gislaved! Vår skola erbjuder en unik lärmiljö som kombinerar trygghet och lugn med en stimulerande pedagogik. Från förskoleklass till årskurs nio, strävar vi efter att ge varje elev en gedigen utbildning som spänner över hela deras skolgång. Vår verksamhet är byggd på en stark gemensam kunskapssyn, med barnens intressen och behov i centrum. Vi följer skollagen och läroplanerna, samtidigt som vi införlivar montessoripedagogikens principer i vår undervisning

Montessori från Förskola till År 9

En sammanhängande Montessoriutbildning som ger eleverna en stabil och enhetlig grund genom alla skolår

Alla Är
Likvärdiga

Vi ser till att alla barn får samma chanser och behandlas lika. Vår skola är en plats där alla barn känner sig välkomna och viktiga.

Montessori
i centrum

På Galaxen Montessori lär vi barnen enligt Montessori-metoden. Det betyder att barnen får utvecklas i sin egen takt, till självständiga och ansvarstagande individer. Alla sinnen och frihet under ansvar är några ledord.

Helhetssyn på Utbildning

En utbildning som går bortom akademiska ämnen, med fokus på global medvetenhet och personlig utveckling enligt Montessoris filosofi

startsida 1

Om oss

Vi sätter barnen i centrum

Vår vision på Montessorifriskolan Galaxen är att var och en ska känna respekt för sig själv, andra och sin omgivning samt att eleverna ska bli självständiga, hitta sin egen drivkraft och uppleva sitt arbete meningsfullt. Vi sätter barnet i centrum och planerar för en undervisning där barnet:

Vill du ställa ditt barn i kö till vår verksamhet?

Välkommen att anmäla ditt barn till kö för Montessorifriskolan Galaxen! Vi ser fram emot att möta er och utforska tillsammans hur vi kan bidra till ditt barns unika lärande och utveckling.

lightbulb 1
montessori skola 2