Fritidshemmet Galaxen

Vår verksamhet styrs av skollag, läroplan för skolan och fritidshemmet, montessoripedagogik samt barnens behov och de mål vi själva satt upp för verksamheten. På fritidshemmet Galaxen uppmuntras barnen till självständigt tänkande, till att ta egna initiativ och att tro på sin egen förmåga. De får också lära sig att ta hänsyn, visa respekt och att samarbeta med andra. En gång i veckan har vi möte med barnen, där de får uttrycka sina åsikter om fritidsverksamheten. Tillsammans diskuterar vi bland annat olika aktiviteter som de vill göra, ansvarsområden, material som önskas köpa in, eventuella förbättringar och konfliktsituationer som uppstår. Vi strävar hela tiden efter att förena god omsorg med genomtänkt pedagogisk verksamhet, där fokus ligger på barnens intressen och erfarenheter. Aktiviteterna på fritidshemmet är frivilliga vilket innebär att barnet är med av egen fri vilja och för sin egen skull. Barnet väljer aktivitet, genomför den och avslutar den. Detta sker i samspel och med hänsyn till övriga barn och personal.

En dag på fritidshemmet
Fritidshemmet på Galaxen är en avdelning med ca 30-40 barn. Vi har gemensam verksamhet med förskolan före och efter skoltid samt vid studiedagar och lov.
Kl. 6.00 öppnar fritids och förskolan
Kl. 7.15 - 7.45 serveras frukost
Kl. 8.10 börjar skolan
Kl. 13.15 har fritidshem/förskola gemensam verksamhet. Barnen har dagligen möjlighet att välja olika aktiviteter såsom skapande, rollek, konstruktionslek, spela spel, pärla, läsa bok, lyssna på musik och dans, avslappning mm. Vi har också gemensamma projekt i större och mindre grupper. Vi har utevistelse varje dag där barnen får utöva olika motoriska aktiviteter och vid lov åker vi på utflykter.
Kl. 14.30 serveras mellanmål
Kl. 17.00 stänger fritids/förskola.