Anmälan

Vill du anmäla ditt barn till vår kö, så fyller du i köanmälan och postar den till oss.
Köplats registreras då köanmälan är oss tillhanda.

Köanmälan skickas till:
Gislaved Montessorifriskola
Box 184
332 24 Gislaved

Vi tar emot 10 barn/elever i varje årskull. Inskolning sker i augusti.

Urvalsprinciper som gäller vid fler sökande än antal platser:

  • syskonförtur
  • barn som gått i annan montessoriverksamhet
  • anmälningsdatum

Barn som går i vår montessoriförskola är garanterade en plats i grundskolan.