Medlemskap i vår förening

Huvudman för Galaxen är Montessoriskolan i Gislaved Ekonomiska förening. Föreningens medlemmar består av föräldrar och personal på skolan. Som medlem i föreningen kan du vara delaktig i skolans utveckling och har rösträtt på medlemsmöten.

Föreningens styrelse

Föreningen har en styrelse som väljs på årsmötet. Det är denna styrelse som är huvudman för hela verksamheten. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att förskolan och skolan har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen.
Arbetet i styrelsen ger dig som förälder stor insyn i verksamheten och även möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Styrelsen träffas, tillsammans med förskolechef/rektor, en gång månaden.

Föräldrars engagemang i styrelse och förening är nödvändigt för att vi ska kunna driva vår skola. Så engagera dig gärna. Kontakta någon i styrelsen eller rektor om du vill veta mer.

Gå med i föreningen

Medlemskap är naturligtvis frivilligt men rekommenderas då föräldraengagemang är viktigt för en fortsatt välmående skola. Medlemsavgiften är 100kr/vuxen och läsår. Betalas in senast den 18 oktober på swishnummer 123 023 1035. Ange namn på alla medlemmar på din inbetalning.

Föräldrakommitté

Galaxens föräldrakommitté är en del av den ekonomiska föreningen. Föräldrakommitténs grundtanke är att engagemang och delaktighet skapar en stark gemenskap bland familjerna på Galaxen. Vi är övertygade om att vi vårdnadshavare har en stor gemensam kapacitet i våra idéer, färdigheter och kontaktnät, vilket kommer barnen till nytta!

Föräldrakommitténs arbete bygger på ett samarbete mellan samordnarna i kommittén samt klassombud från alla skolans stadier. Tillsammans fungerar vi som en länk mellan er vårdnadshavare, lärare och skolans styrelse.

Exempel på vad föräldrakommittén bidrar med

* skapar förutsättningar för en stark sammanhållning bland familjerna på Galaxen

* ordnar åldersanpassade resor och aktiviteter för barnen

* samordnar vid behov inskaffande av möbler/material/leksaker till såväl inne- som utemiljön på skolan

* samordnar, med hjälp av vårdnadshavare och elever, insamlingar och försäljningar av olika slag under året.

Medlemskap är frivilligt men vi ser såklart att så många som möjligt blir medlemmar. Hög andel medlemmar och därmed inbetald medlemsavgift är en förutsättning för vårt fortsatta arbete och alla pengarna går direkt till barnen. Information om medlemsavgiften och hur den betalas in hittar du i rubriken här ovanför.

Information om föräldrakommittén samt vad som är på gång finner du genom utskick i schoolsoft samt anslagstavlan.

Om du som vårdnadshavare undrar något gällande föräldrakommitténs arbete, om du vill vara med och engagera dig som klassombud eller om du på annat sätt, genom idéer och tankar vill vara med och bidra till att berika våra barns tid på Galaxen - tveka inta att höra av dig! Du når oss på foraldrak@gislavedmontessori.se

Årsmöte 2023

Tisdagen den 24 oktober bjuds Galaxens medlemmar in på årsmöte.

Årsmötet hålls på Hotell Ströget med start klockan 18:00.

Efter förhandlingarna bjuds medlemmarna på en räksmörgås. För att kunna beställa rätt antal smörgåsar behövs din anmälan. Denna görs till Susanne där du meddelar hur många som kommer samt eventuell specialkost.

Anmäl dig här senast måndagen den 16 oktober.

Kontaktformulär