Medlemskap i vår förening

Huvudman för Galaxen är Montessoriskolan i Gislaved Ekonomiska förening. Föreningens medlemmar består av föräldrar och personal på skolan. Som medlem i föreningen kan du vara delaktig i skolans utveckling och har rösträtt på medlemsmöten.

Föreningens styrelse

Föreningen har en styrelse som väljs på årsmötet. Det är denna styrelse som är huvudman för hela verksamheten. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att förskolan och skolan har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen.
Arbetet i styrelsen ger dig som förälder stor insyn i verksamheten och även möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Styrelsen träffas, tillsammans med förskolechef/rektor, en gång månaden.

Föräldrars engagemang i styrelse och förening är nödvändigt för att vi ska kunna driva vår skola. Så engagera dig gärna. Kontakta någon i styrelsen eller förskolechef/rektor om du vill veta mer.

Gå med i föreningen

Medlemskap är naturligtvis frivilligt men rekommenderas då föräldraengagemang är viktigt för en fortsatt välmående skola. Medlemsavgiften är 100kr/vuxen och läsår. Betalas in senast den 21 september på Plusgiro 61 57 67-1. Ange namn på alla medlemmar på din inbetalning.

Föräldrakommitté

Det finns också en föräldrakommitté i den Ekonomiska föreningen som ordnar aktiviteter utanför skoltid såsom resor, luciafirande och discon. Kommittén hjälper också till vid skolavslutningar och andra tillställningar på skolan. Medlemsavgiften till den ekonomiska föreningen går oavkortat till föräldrakommittén så som medlem stödjer du denna viktiga verksamhet. Ta gärna kontakt med någon i föräldrakommittén om du har idéer eller tankar arbetet, eller om du vill engagera dig.

Årsmöte

Var: Hotell Nissastigen
När: 27 oktober kl. 19.00
Hur: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och en smarrig räkmacka till det! Du får tillfälle att ställa frågor till styrelse och rektor.

Anmälan sker senast 21 okt till info@gislavedmontessori.se Ange hur många som kommer och eventuell specialkost.

Kontaktformulär