IMG_7504IMG_7488IMG_7520IMG_7483

Foto: Malin Kettil

Foto: Malin Kettil

Foto:Malin Kettil

Foto: Malin Kettil

Välkommen till Montessorifriskolan Galaxen i Gislaved!

Galaxen är en liten, lugn och trygg förskola och skola med fritidshem. Vi är en skola med gemensam kunskapssyn från förskolan till år 9! Verksamheten rymmer förskola, fritidshem och skola från förskoleklassen till årskurs nio. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och behov. Den styrs av skollagen, läroplanerna och montessoripedagogiken.
Galaxen är en friskola, den drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av föräldrar. Förskolan, skolan och fritidshemmet finansieras av den kommunala skolpengen.

Vår vision på Montessorifriskolan Galaxen är att var och en ska känna respekt för sig själv, andra och sin omgivning samt att eleverna ska bli självständiga, hitta sin egen drivkraft och uppleva sitt arbete meningsfullt.

Vi sätter barnet i centrum och planerar för en undervisning där barnet:

  • lär sig socialt samspel i grupp och att respektera varandra
  • lär sig att ta hand om sin skolmiljö och vårda den
  • lär sig ta ansvar för sitt arbete och att arbeta i sin egen takt under sammanhängande arbetspass
  • inspireras att söka kunskap genom olika arbetsformer
  • ska känna lust att lära och se fram mot sin framtid

Lärarna observerar, handleder och finns till hands för att stötta barnet i sin utveckling. Vi skapar en förberedd miljö som är inbjudande och tilltalande för att väcka barnets nyfikenhet, intresse och lust att lära. I vårt dagliga arbete finns helhetstanken ständigt närvarande. Vi arbetar utifrån Maria Montessoris tankar om att allt på jorden och i universum hör ihop och bildar en helhet. Vi vill att barnen ska få förståelse för att våra handlingar påverkar omgivningen och att omgivningen påverkar oss.

Läs gärna mer om våra verksamheter.

 

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö till vår verksamhet?

Anmäl här »

Följ oss i sociala medier